Privacy Policy

FCC PRODUCTS AS
Heretter benevnt “selskapet” eller “vi”.

Følgende personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Vi er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger og målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling.

Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Når samler vi inn personopplysninger?

  • Ved henvendelser på vår nettside.
  • Når du ringer oss.
  • Når du registrerer en grill.
  • Når du melder deg på vårt nyhetsbrev.
  • Når du registrerer en support sak.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å henvende deg til oss via kontaktskjemaet på nettsiden, eller ved å bruke malene for begjæring om sletting, endring eller korrigering som du finner nederst på nettsiden vår. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning

Protestere mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

  • Datatilsynet:
  • Web: https://www.Datatilsynet.no/
  • E-post: postkasse@datatilsynet.no
  • Telefon: +47 22 39 69 00
  • Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Informasjonskapsler

Vår nettside bruker informasjonskapsler, som fremkommer av oversikten nederst på vår nettside første gang du besøker den. Der vil du få detaljert oversikt over hvilke informasjonskapsler som til enhver tid er i bruk, og hva de gjør. Du har også mulighet til å deaktivere bruken av enkelte informasjonskapsler som ikke er fundamentale for at nettsiden skal fungere.

Hva registreres når du kontakter oss?

E-post

Når du henvender deg til oss på e-post, vil din avsender adresse, tidspunkt for henvendelsen, IP adresse og meldingens innhold lagres på vår e-post server samt på mottakers datamaskin. Innkommende e-post kan videresendes automatisk til flere personer i vår organisasjon dersom mottaker-adressen er upersonlig (som feks post@).

Nyhetsbrev

Dersom du velger å motta nyhetsbrev vil du bli bedt om å oppgi navn og e-post. Denne informasjonen vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev via e-post. Vi bruker Mailchimp som leverandør av nyhetsbrev og du kan til en hver tid sjekke og endre informasjonen vi har lagret om deg ved å følge link i bunnen av hvert nyhetsbrev. Her kan du også melde deg av nyhetsbrevet, og vi vil da slette dine personopplysninger fra vårt register. Nyhetsbrevene sendes ut i ulik frekvens.

Nettside

Når du henvender deg til oss via skjema på nettsiden, kan vi lagre henvendelsen i nettsidens database. Det som lagres er avsenders e-post adresse, tidspunkt for henvendelsen, IP adresse og meldingens innhold. Henvendelsen videresendes også automatisk til e-postadressen til rett person i vår organisasjon. Hensikten med lagringen i databasen er å fungere som backup i tilfelle e-post flyten svikter.

Support

Når du benytter support-funksjonen på nettsiden, registrerer vi opplysningene du oppgir i samtalen, slik at vi kan besvare og håndtere henvendelsen din på best mulig måte. Alle support-samtaler blir slettet tre måneder etter at samtalen fant sted. Dersom henvendelsen din gjelder f.eks. et oppdrag, lagrer vi de nødvendige opplysningene for dette, så lenge det er relevant for kundeforholdet ditt hos FCC Products AS.

Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Tilbud

Når du kontakter oss for et tilbud, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Databehandlere

Selskapets nettsider driftes av FCC Products AS, og Havdur design AS.

Mer informasjon

Dersom du har spørsmål, inviteres du til å ta kontakt via kontaktopplysningene som opplyst på vår nettside.

Dersom du ønsker å begjære innsyn, endring, korrigering eller sletting av dine personopplysninger bes du benytte skjemaene du finner nederst på vår nettside. Skjema med vedlegg signeres og sendes per post til adressen som opplyst under “kontakt” på vår nettside, eller til den adresse som til enhver tid er kunngjort som vår postadresse i brønnøyssund, se www.brreg.no. Det er også mulig å sende skjema inn per e-post, men vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta ansvar for hvordan din e-post leverandør behandler samlingen med opplysninger som dermed vil komme dem i hende ved at vi svarer på din begjæring. Det anbefales derfor å eventuelt slette e-posten fra din e-post server etter du mottar den fra oss.